Bart Verschoor

 

Bart (1965)  woont en werkt in Amsterdam, is vader van Barten (1997) en Tessel (1999) en echtgenoot van Annemarie (1968.)

Van jongs af aan werkt Bart met zijn hoofd en handen met hout, staal en composieten. Aansluitend op de  technische middelbare school volgt er een olympische windsurf carrière tot en met de olympische spelen van 1988.

Professioneel wedstrijd zeilen op de jachten die hij mede zelf bouwde was het gevolg van een wens de composiet bouw van de schepen en het professioneel zeilen onder de knie te krijgen.

 

 

Na zeven jaar reizen in relatie tot het windsurfen, zeilen en boot bouwen koos Bart er voor om met zijn vrouw in Amsterdam te verblijven om in Nederland te wonen en het werk werd voortgezet als zelfstandig installatie bedrijf voor beslag aan dek en tuigage van zeilschepen en het bouwen van hout composiet jachten.

 

 

Na een aantal jaar vond Bart een nieuwe uitdaging in het beheersen van het ambachtelijk meubelmaken, werkend en wonend in een oude tramremise te Amsterdam Oud West.

 

 

 

 

 

 

 

Na dat het verblijf in de oude tramremise werd beëindigd kochten Annemarie en Bart een oude garage in Amsterdam die Bart vernieuwbouwde tot woning voor het gezin.

Wegens het verlies van de werkplaats ruilde Bart het ambachtelijke meubelmaken in voor het bouwen van interieur op lokatie.

In 2013 bood de gemeente Amsterdam een kavel aan waar Bart een atelierwoning voor ontwierp om vervolgens ook zelf te bouwen met niet te vergeten familie en vrienden die een professionele en ook vrijwillige hand aanboden.

De interesse voor ecologisch verantwoorde materialen toepassen voor de bouw verwerkte Bart in een plan dat resulteerde in een Atelierwoning gebouwd voor wat betreft de bovenbouw bijna volledig uit ecologisch verantwoord hout namelijk de  constructie, isolatie en gevelbekleding. De energie behoefte is ontwikkeld tot een zelfstandige installatie met als bron de zon met een PVT – Water – Water Warmtepomp installatie op het dak en tot nu toe voor het nog te kort aan elektra met de wind via een windmolen van een boer in Friesland met als verwarming energie kosten van € 33 / md.

Sinds 2014  geniet  de architectuur en de daar bij behorende projectorganisatie de meeste aandacht om optimaal en professioneel ontwerp en organisatie werk te bieden voor het werk in opdracht. Dit werk gaat wat Bart betreft samen met een sterke voorkeur om te ontwerpen met de mogelijkheden en onmogelijkheden die voortkomen uit de keuze voor – zo veel als mogelijk – ecologisch verantwoorde bouwmaterialen.

Een klein deel van de tijd kan Bart zich nu richten op vrij werk dat bestaat uit vrij woning ontwerp/maquettebouw, beeldhouwen en houten boten bouw.

Sinds 2014 werkte  Bart voor een vijftal opdrachtgevers . Hij begeleidt en coacht de opdrachtgever tijdens het ontwerpen, de projectorganisatie, de werkvoorbereiding en de uitvoering.

Dit werk is voort gekomen uit de wens van de opdrachtgevers als particulier en architect om zelf verantwoordelijk te zijn voor het gehele proces van ontwerp tot en met het bouwen. Dit zonder architect of aannemer te zijn. De architect heeft immers niet altijd vanzelfsprekend zelf gebouwd en de particulier niet de wetenschap geleerd om architect te zijn. Bart heeft de vaardigheid bouwen, organiseren en ontwerpen in de praktijk geleerd. Men vond zo de sparing partner in Bart om mee samen te werken.

Sinds 2017 is er het streven om op korte termijn de economische potentie van het kavel waar de atelierwoning nu op staat te benutten door een zelfstandig achterhuis te bouwen van 142 M2 GO Met als voorwaarden dat de daar uit voort komende verdiensten weer geïnvesteerd worden in het bereiken van een 100 % energie neutrale atelierwoning ,de aanleg van een grote dak moestuin tussen de atelierwoning en het achterhuis voor eigen consumptie en bereiken van zeer lage maandelijkse lasten op lange termijn met als gevolg meer tijd voor het creatief vrije werk.

Deze Atelierwoning aan de Vrouwenmantelstraat was in ontwikkeling september 2017 en is inmiddels gerealiseerd in september 2018 door een viertal fulltime en een drietal parttime leerlingen – ervarene  onder begeleiding van Bart Verschoor.

Inmiddels  in 2018  heeft Bart volledig zijn aandacht gevestigd op woningontwerp  in opdracht en het besteden van vrijgekomen tijd aan het maken van eigenwerk.

Het eigenwerk bestaat voornamelijk uit het ontwikkelen tot concept plan van twee voorbeeld woningen, een woning gebaseerd op traditioneel – houtsceletbouw en de ander gebaseerd op CLT Cros Laminated Timber als constructief materiaalgebruik.

De keuze van materiaal gebruik zal volgens Bart 100 % moeten voldoen aan de voorwaarde dat het ecologisch verantwoorde materialen zijn. Het funderen van het gebouw ” de onderbouw ” vraagt hieromtrent de meeste aandacht.

De onderbouw begint bij het heien van palen die tegenwoordig van gewapend beton zijn gemaakt. De constructie vloer die meestal volgt op het heien is doorgaans ook van beton gestort op een isolerende laag. Dit beton is wat Bart betreft overbodig als je de eerste woonlaag boven het maaiveld laat uitkomen met als gevolg een mogelijke houten constructie voor de onderbouw ( wellis waar met betonnen palen )

Dit brengt met zich mee dat het aannemen van een ontwerpopdracht ook onder bovenstaande voorwaarde komt te vallen. Bovendien heeft Bart de keuze gemaakt alleen een ontwerpopdracht aan te gaan wanneer de uitvoerder gekozen wordt al tijdens het ontwikkelen van het ontwerp. De uitvoerders van de woning aan de Vrouwenmantelstraat zijn zelfstandig nu op eigen benen en potentieel de voorkeur van Bart om aan te wijzen als uitvoerders.

Ondertussen in jan. 2019 starten de voorbereidingen op een studiereis per fiets en tent langs de geschiedenis van woning en schepen bouw in Scandinavië.

 

 

 

 

 

Hier onder een link naar  twee interviews.

AT5 De straten van Amsterdam : http://www.at5.nl/video/135501

AT5 Bouw Woon Leef : https://youtu.be/OD32Hk–7jg?list=PL81eCobtai3uwYXiNCSJC4bZTRwYu4NvF