Horizon

Wanneer je de horizon kan zien vanuit een plek waar je plaats neemt volgt er als het goed is een gevoel van overzicht.

Ik ver†aal dat overzicht naar een organisatie die bestaat uit individuen die ieder een bijdrage leveren aan het maken van een product.

Wanneer het product een woning is zijn de individuen zelfstandige ondernemers die samen werken aan de ontwikkeling van het ontwerp, het ontwerp , de werkvoorbereiding paralel en gelijktijdig met de ontwikkeling en uit eindelijk aan de bouw ter realisatie van het product, de woning.

Dus idealiter slaat ook de architect de spijker in het hout.

Het overzicht is dan te omschrijven als een economisch gezond en passend verdienstelijke samenwerking van begin tot het einde.

Bovendien geld dan het motto gelijke monniken gelijke kappen.

Het voor iedereen geldende tarief is dan voorgenomen gelijk en kloppend met waar de opdrachtgever en de maker mee kunnen leven.

De disciplines die hierin wenselijk allemaal voorkomen zijn : studie van de omgeving en wensen van de opdrachtgever en specifieke regels, schetsontwerp op papier,bouwkundig ontwerp op papier, constructief ontwerp digitaal, bouwfysisch ontwerp, klein digitaaltekenwerk, maquettebouw ( hout ),werkvoorbereiding,werkcoordinatie en uitvoering.

Mijn ontwerp opdrachten zullen in het vervolg beginnend in 2020 zo gedragen gaan worden door een samenwerking van atelierbart visie volgelingen of beter passend bij het idee een samenwerking van gelijkgestemden hieromtrent , met als doel een kosten efficiënte samenwerking te vinden uiteindelijk ook ten gunste van de opdrachtgever.

Ik zal mijn €60 tarief naar beneden aanpassen tot het gelijke tarief en mijn ontwerp deelname delen met het collectief. Er zou dan bijvoorbeeld ook een deelnemend bouwer zich moeten aansluiten die specialist is als hout constructeur met een gelijk tarief als de rest in plaats van € 120.

De uitzondering op het idee zal wel zijn dat ik persoonlijk niet kan deelnemen tijdens het bouwen zelf wegens de reeds versleten handen na mijn zeer intensieve uit voerende bouw werkzaamheden tijdens mijn leven tot een jaar of vier geleden, Zie het zo dat ik dan deze uitzondering mag genieten als geestelijk vader van het idee vooral opgedaan na mijn leerschool van uit de praktijk.

Het is naar mijn mening een hoger goed deze samenwerking te vinden dan als een individu de klassieke rol van de architect te volgen.

Deze samenwerking zou het collectief horizon kunnen heten, mede voort komend uit een opmerking van een potentieel aansluitende ondernemer , hij noemde de werk methode die hij voort zag komen uit projecten in relatie tot atelier bart een horizontale organisatie.

De deelnemers zijn potentieel ex leerlingen van atelierbart die inmiddels ervaring hebben opgedaan in relatie tot de prijs / vaardigheden verhouding en die gene die zich aangetrokken voelen tot bovenstaande voornemen.

Wordt vervolgd ………………