Actueel

Ontwerpopdracht : Autonoom functionerende woning als huisvesting van twee personen die een autarkisch leven nastreven.

Schetsontwerp: