Actueel. Woning ontwerp.

Ontwerpopdracht : Een zo autonoom als redelijkerwijs mogelijk functionerende woning als huisvesting voor twee personen die een zo autarkisch redelijkerwijs mogelijk leven nastreven in relatie tot het budget.

Schetsontwerpontwikkeling in eerste instantie gebaseerd op het (“Zonhuis”

Eigenwerk) :

Schetsontwerp:

Maquette 15 – 11 – 2019

ATELIER TE EDAM